Për ESLG

Kolegji ESLG ka për qëllim të krijojë identitetin e shtetit të ri dhe aftësojë intelektualët e rinjë që të jenë në gjendje të krijojnë në mënyrë efikase shtetin e tyre dhe t’a integrojnë atë në BE dhe NATO..

Kolegji ESLG është projekti i parë madhor i bashkëpunimit akademik dhe profesional në sferën universitare ndërmjet të Sllovenisë dhe Kosovës në kontekst të marrëdhënieve tradicionalisht miqësore ndërmjet të dyja vendeve.më shumë...

Juridik Bachelor

Informata për programin

Programi bachelor në juridik ju aftëson që të bëheni juristë me dijeni të rendit juridik evropian dhe ndërkombëtar. Programi...më shumë...

Bachelor në juridik

Regjistrimi

Për të aplikuar dhe regjistruar në ndonjërin program të European School of Laë and Governance, ju së pari do të dëshironi...më shumë...

Lajmet

Emërimi i Rektorit

Bordi i ESLG-së ka vendosur të emërojë Prof.Dr.Dimitrij Rupel Rektor të ESLG-së. Prof.Rupel e pranoi këtë emërim dhe deklaroi...më shumë...

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

Validimi i programeve të European Faculty of Law nga Sllovenia

Më 31 maj 2016, në mbledhjen e vet të 42-të Këshilli Shtetëror i...më shumë...

Kolegji ESLG i përfaqësuar në Kongresin Botëror të Ndërtesave

Prej 31 maj deri më 3 qershor 2016 Kolegji ESLG ishte i përfaqësuar në Kongresin...më shumë...

Marrëveshja e bashkëpunimit me Kosovo Realty Group

Më 25.04.2016 Kolegji ESLG nënshkruajti Marrëveshje të Bashkëpunimit me...më shumë...