Gent Sejdiu

Gent Sejdiu shërben si kryesues i Këshillit Industrial të Kolegjit ESLG. Z Sejdiu është drejtor dhe themelues i  Kosovo Realty Group, e cila është një kompani udhëheqëse në Republikën e Kosovës në fushën e vlerësimit të pronës dhe biznesit, hulumtimit të tregut të paluajtshmërive, ekonomisë, financave, sigurimeve dhe çështjeve juridike.

 

 

Ai ka një përvojë të gjerë në fushën e zhvillimit të biznesit dhe menaxhimit. Nga viti (2008-2015) Genti ka punuar për  Raiffeisen Bank Kosovë SH.A dhe Raiffeisen Leasing Kosovë SH.P.K si Menaxher Rajonal i shitjeve të hipotekave dhe si Menaxher i Shitjeve të Lizingut Financiar të Paluajtshmërive.

 


Që nga viti 2017 Genti shërben si Sekretar i Bordit të Shoqatës së Vlerësuesve të Kosovës - SHVK dhe është anëtar i Grupit Evropian të Shoqatave të Vlerësuesve TEGOVA.
 

 

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...