Bashkëpunimi ndërkombëtar

Kolegji ESLG ka nënshkruar dhe implementuar marrëveshje të bashkëpunimit me shumë universitete anembanë botës. 

 

Këto marrëveshje shtrihen në shtete që përfaqësojnë shumë kontinente dhe përfshijnë bashkëpunimin në fushat si në vijim:

 

- Hulumtim;

- Shkëmbim të stafit;

- Zhvillim të programeve të përbashkëta; 

- Shkëmbim të studentëve; 

- ERASMUS + Key Action 1;

 

Marrëveshjet e përzgjedhura të bashkëpunimit janë paraqitur mëposhtë: 

 

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me Universitetin Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji (Norvegji);

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me Fakultetin Evropian të Drejtësisë, Nova Univerza (Slloveni);

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me Universitetin Humboldt University (Gjermani);

- ERASMUS + Marrëveshja me Universitetin Primorska (Slloveni);

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me Universitetin Haliç (Turqi);

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me (SHBA);

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me Universitetin Santo Tomas (Nikaragua);

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me Universitetin Mahatma Gandhi University (Ruanda);

- Marrëveshja e Bashkëpunimit me Institutin Sastra Angkor (Kamboxhi);

 

Kolegji ESLG duke qenë pjesë e grupit UBT përfiton gjithashtu nga dhjetëra marrëveshje bashkëpunimi të cilat Kolegji UBT i ka me shumë universitete të mirënjohura të cilat bijnë nën fushëveprimin e ekspertizës së Kolegjit ESLG. 

 

Kolegji ESLG gjithashtu ka miratuar Strategjinë e Ndërkombëtarizimit 2021-2026 e cila përqëndrohet në fushat strategjike ndërkombëtarizuese si në vijim:

 

•    Ndërkombëtarizimi i stafit akademik;
•    Ndërkombëtarizimi i studimeve dhe mësimdhënies;
•    Ndërkombëtarizimi i hulumtimit akademik;
•    Ndërkombëtarizimi i administratës;
•    Ndërkombëtarizimi i partneriteteve strategjike;
•    Ndërkombëtarizimi i marrëdhënieve me publikun;


 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...