Për ESLG

Kolegji ESLG ka për qëllim të krijojë identitetin e shtetit të ri dhe aftësojë intelektualët e rinjë që të jenë në gjendje të krijojnë në mënyrë efikase shtetin e tyre dhe t’a integrojnë atë në BE dhe NATO..

Kolegji ESLG është projekti i parë madhor i bashkëpunimit akademik dhe profesional në sferën universitare ndërmjet të Sllovenisë dhe Kosovës në kontekst të marrëdhënieve tradicionalisht miqësore ndërmjet të dyja vendeve.më shumë...

Juridik

Informata për programin

Programi bachelor në juridik ju aftëson që të bëheni juristë me dijeni të rendit juridik evropian dhe ndërkombëtar. Programi...më shumë...

Bachelor në juridik

Regjistrimi

Për të aplikuar dhe regjistruar në ndonjërin program të European School of Laë and Governance, ju së pari do të dëshironi...më shumë...

Lajmet

Emërimi i Rektorit

Bordi i ESLG-së ka vendosur të emërojë Prof.Dr.Dimitrij Rupel Rektor të ESLG-së. Prof.Rupel e pranoi këtë emërim dhe deklaroi...më shumë...

Fjalimi i rektorit

Të nderuar studentë, të nderuar kolegë!

Është kënaqësi e imja që t’ju prezentojë idenë e krijimit të një institucioni të ri akademik në Prishtinë, Kolegji ESLG. më shumë...

Welcome to

Përzgjedhja e studentëve për bursa në Norvegji

Pas një procesi tejet strikt të përzgjedhjes, studentët në vijim u...më shumë...

Ligjëratat në lëndën “Konceptet e Paluajtshmërive”

U mbajtën ligjëratat në lëndën “Konceptet e Paluajtshmërive”...më shumë...

Ligjëratat e Presidentit të Kolegjit ESLG në Graceland University - Janar 2014

Presidenti i Kolegjit ESLG Visar Hoxha mbajti ligjërata në Universitetin Graceland në...më shumë...