Shkëmbimi ndërkombëtar

Programi i shkëmbimit të studentëve

Kolegji ESLG është krenar për karakterin e tij ndërkombëtar nëpërmjet të cilit i ofron studentëve dhe studiuesve të tij mundësi për studime në institucionet në vijim:

 

  • Universitetin Norvegjez për Shkencë dhe Teknologji;
  • Fakultetin Evropian për Drejtësi nga Nova Gorica;
  • Fakultetin për Studime Qeveritare dhe Evropiane nga Brdo;
  • Universitetin Graceland nga Iowa në Shtetet e Bashkuara;
  • Fakulteti i Menaxhmentit nga Universiteti i Primorskas; 

 Programi i Shkëmbimit të Studentëve përmirëson karakterin tonë ndërkombëtar duke promovuar dhe zhvilluar mundësitë për studime në rajon dhe jashtë vendit.

Programi i shkëmbimit të profesorëve

Profesorët tanë të dalluar nga Sllovenia përfshijnë gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, kryetarë të gjykatës supreme, ish ministra, dhe profesionistë tjerë ndërkombëtar të cilët në orët e mësimit sjellin përvojë të madhe me veti. ESLG ka themeluar Programin për Shkëmbim të Profesorëve për t’ju mundësuar ligjëruesve të rinjë dhe dinamik nga Kosova që të përfitojnë nga programi i shkëmbimit akademik me Fakultetin Evropian të Drejtësisë nga Nova Gorica dhe u ofron atyre mundësi të mësimdhënies në kuadër të institucionit amë në EVRO-PF. 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...