Politika e notimit

Sistemi i notimit të Kolegjit ESLG është si në vijim:

10 - Njohuri e shkëlqyeshme me asnjë ose gabime të vogla të neglizhueshme
9- Njohuri shumë të mirë me disa gabime të vogla
8- Njohuri e mirë me gabime të caktuara
7- Njohuri solide me disa gabime
6- Njohuria plotëson vetëm kriteret minimale
5- Njohuria nuk plotëson kriteret minimale

 

Politika e notimit mundet të gjendet këtu

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...