Bajram Hoxha

Bajram Hoxha është anëtar i Këshillit Industrial të Kolegjit ESLG. Ai ështe drejtor dhe themelues i kompanisë Hoxha Invest Group, kompani kjo e fuqishme ndërtimore e përfshirë në zhvillimin e pronës rezidenciale në qytetin e Prishtinës.


Bajrami ka Baçelor në Menaxhimin e Patundshmërive dhe është vlerësues i licencuar i paluajtshmërive.

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...