Dhurata Hoxha

Dhurata Hoxha është anëtare e Këshillit Industrial të Kolegjit ESLG. Dhurata ka shërbyer si Ministre e Drejtësisë e Republikës së Kosovës gjatë periudhës korrik 2016 deri tetor 2017 dhe Ministre e Integrimit Evropian e Republikës së Kosovës nga tetori 2017 deri në shkurt 2020.

 

Para kësaj Dhurata ka shërbyer si Këshilltare për Siguri Kombëtare e Kryeministrit të Kosovës nga viti 2011 deri në vitin 2015 dhe Këshilltare e Kryetarit të Palramentit nga viti 2015 deri në vitin 2016.

 

Për momentin, ajo është drejtoreshë e kompanisë konsulente, hulumtuese dhe zhvillimore Montis LLC.

 

Ajo ka magjistraturën e kryen në fushën e sigurisë ndërkombëtare nga Georgetown University.

 

Publikimet:

 

Hoxha, V., Hoxha, D. And Hoxha, J.. “Hoxha, V., Hoxha, D. and Hoxha, J. (2021), “Current situation,
challenges and future development directions of facilities management in Kosovo”;, Property Management, Vol. ahead-of- print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/PM-05-2021-0034

Hoxha, V., Hoxha, D. And Hoxha, J.. “Study of factors influencing apartment prices in Prishtina, Kosovo”, International Journal of Housing Markets and Analysis, 2021, Vol ahead of print, No. ahead of print. https:// doi/10.1108/IJHMA-08-2021-0086/full/html
 

 

 

 

Fjalimi i rektorit

Të dashur studentë!

Ju mirëpres të gjithëve në vitin e ri akademik! Si Kolegj ESLG presim me padurim që të bëhemi partner me juve në këtë udhëtim të përbashkët emocionues dhe kualitativ drejt zgjerimit të horizonteve të reja të dijes dhe shkencës. më shumë...

Welcome to

Konkurs pë regjistrimin e studentëve në vitin akademik 2022-2023

Në bazë të vendimit të rektorit të Kolegjit ESLG Nr.prot. 1678, të...më shumë...

Të drejtat e studentëve

Të drejtat e studentëve si pjesë e projektit "Rritja e pjesëmarrjes së...më shumë...

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme të sigurimit të cilësisë në Kosovë

Rritja e pjesëmarrjes së studentëve në proceset e brendshme dhe të jashtme...më shumë...